• Call us now

    +603-7981 6666
  • No 5, Jalan 2/128

    Taman Gembira, Kuala Lumpur
  • Tues - Sunday

    09.30am to 6.30pm

中医美容 :中医美容效果显着,越来越备受推崇; 中医注重整体观,由内而外进行调理,对于雀斑、老化、皮肤松弛、面部色素不均等,都有着显著的效果;改善的不止是皮肤表面,而会是整体观包括外形、气色、精神.